Alternatief voor evolutie

Hoe komt het nu toch dat mensen kost wat kost zich blijven vastklampen aan een theorie, waarvan almaar duidelijker wordt dat deze problematisch is? Indien wetenschappers zouden moeten toegeven dat het leven niet zomaar kon zijn ontstaan, en zomaar kon zijn geëvolueerd, dan zouden ze het bestaan van een hogere Macht moeten toegeven: God. Maar dat willen ze in géén geval! Ze blijven zich blind staren op een theorie die boordevol hiaten en gebreken zit. Alle data wordt geïnterpreteerd binnen het evolutieparadigma. Evolutie is een zogenaamd vaststaand feit, en dan worden alle gegevens daarbinnen geïnterpreteerd, om slechte uitkomsten bij voorbaat te weren. Dit is echter geen wetenschap, maar het in leven houden van een geloof. Het geloof in niets: het atheïsme. En dat geloof wordt met een verbijsterende vurigheid verkondigd.

De auteur kan hierover meespreken, en heeft aan de Gentse Universiteit genoeg gehoord hoe in bepaalde lessen het atheïsme werd gepromoot en hoe er neergekeken werd op creationisten en hoe er met God gespot werd. Zo promootte de professor in de eerste les Evolution (3de Bachelor) volop het atheïsme door de boeken van Richard Dawkins aan te prijzen, en vertelde de professor celbiologie (1ste Bachelor) in zijn eerste les dat we hier gingen zien waarom God niet bestaat.

Maar, als zoals op deze site wordt uiteengezet, abiogenese en (macro-) evolutie onbestaande is, en als fossielen veel jonger zijn dan wat ze beweren, wat is dan het antwoord?…Wij zijn natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen, wij zijn helemaal géén toevalsproduct… Er is maar één alternatief: Schepping. Er is namelijk wél een Schepper, een Almachtige God, die ons heeft gewild, en die ons liefheeft. Een Schepper die zijn schepsels bemint.

Lees meer over de christelijke/Bijbelse visie van de auteur hierop, op zijn blog: Cruxavespesunica.org/category/genesis:

Het christelijk geloof geeft meteen ook antwoord op de vraag waarom er lijden, kwaad, haat en liefde is… Waarom voelt men spijt als men iets ergs heeft gedaan? Vanwaar komt ons geweten? Vanwaar komt liefde? Waarom bestaan wij? Wat is de zin van het leven? Wat is onze geest? En vanwaar komt al het kwaad? Waarom is moord verkeerd? Indien wij slechts een geëvolueerde zak reagerende chemicaliën zouden zijn (want dat is wat de professor celbiologie ons vertelde: dat wij een slechts een vat zijn waarin chemische reacties plaatsgrijpen), waarom is er dan onderscheid tussen goed en kwaad?

Waarom worden wij boos of blij over iets? Omdat er toevallig enkele chemische reacties plaatsgrijpen in onze hersenen en er bepaalde hormonen vrijkomen? Als je iemand slaat, is dat omdat er per toeval een chemische reactie gebeurde? Neen, omdat wij een ziel hebben die ons lichaam stuurt. Vandaar, eens die ziel het lichaam heeft verlaten, is dat lichaam dood, ook al zouden afzonderlijke delen nog kunnen werken.

In het boek vertelt de auteur ook meer diepgaand zijn eigen verhaal, en hoe hij tot geloof kwam en evolutie, en de hele biologieopleiding liet varen.