Arduingroeves in de Belgische ardennen

Een ander voorbeeld van afzetting die zogezegd gestaag gedurende miljoenen jaren gebeurde, zijn de formaties van blauwe hardsteen, beter bekend als arduin, waar de rotsen van de Juraformatie in Audresselles sterk op lijk en. Arduin bestaat uit kalkhoudend sediment met koolstof (wat ook de grijze kleur verklaart, en wijst op vermenging met plantenresten) en fragmenten van mariene organismen. Ik heb zo’n groeve zelf gezien, tijdens een excursie met de professor geologie. Arduin, of blauwe hardsteen, zou in het Laat-Devoon zijn ontstaan, zo’n 360 miljoen jaar geleden. Het zeeniveau zou veel hoger hebben gelegen, en er waren toen ‘warme ondiepe zeeën’. Echter, de vraag is dan hoe een ‘ondiepe’ zee in staat was om op bepaalde plaatsen een meer dan 30 meter dikke homogene laag te produceren, puur door zogezegd langzame sedimentatie?

Vast staat dat men in arduin allemaal fossielen van organismen terugvindt die men ook in recentere lagen kan vinden. En de meeste van die organismen bestaan zelfs tot op de dag van vandaag quasi onveranderd voort.

Linksboven: mosdiertjes, rechtsboven: brachiopoden, linksonder: solitair koraal, rechtsonder: zeelelies. Ze bestaan vandaag nog altijd.
%d bloggers liken dit: