Evolutie in het kort

Wat is nu evolutie? De “evolutie”, het aanpassingsvermogen of mogelijkheid tot variatie binnen een soort wordt ook wel ‘micro-evolutie’ genoemd. Dit is waargenomen en bewezen. Voorbeeld hiervan is de berkenspanner, die in vervuilde gebieden meer in de zwarte vorm voorkomt (omdat de witte sneller wordt gevonden door roofdieren), en in schone gebieden meer de witte vorm. Ander voorbeeld: bepaalde naaldboomsoorten die in de toendragebieden zeer klein blijven, maar zuidelijker zeer groot worden. Dit zijn allemaal voorbeelden van micro-evolutie. Dit kan in de natuur, of door de mens bewerkt worden. Denk maar aan alle hondenrassen die er bestaan.

Macro-evolutie dan, duidt op het ontstaan van een nieuwe soort uit een reeds bestaande soort, met grote morfologische veranderingen over een bepaalde tijdspanne, puur door “natuurlijke selectie”. De evolutietheorie steunt dan ook op de veronderstelling dat de mechanismen die gelden voor micro-evolutie ook gelden voor macro-evolutie, en dus aanleiding geven tot het ontstaan van totaal nieuwe soorten. In het boek “De evolutietheorie ontkracht” worden de bewijzen voor evolutie grondig onder de loep genomen.