Evolutie versus fysica

Waarom is de Tweede Wet van de Thermodynamica uiterst problematisch voor evolutie?

De gebeurtenissen op bovenstaande foto zijn onmogelijk. Dit slaat op de Tweede Wet van de Thermodynamica: In een open systeem, bij een natuurlijk proces, neemt de entropie toe en gaat alles van orde naar wanorde, en niet omgekeerd. Entropie is gelijk aan energie die onbeschikbaar geworden is.

DNA bij hogere organismen veel complexer en veel meer informatie bevat dan bij pakweg bacteriën. Deze informatie zou er moeten komen door ongerichte mutaties in het DNA: wanorde naar orde… Aan de universiteit, in de genetica, hebben we echter altijd geleerd dat mutaties in het DNA bijna altijd nadelige mutaties zijn: er wordt informatie gewist, of: orde naar wanorde.

Lees meer hierover in “De evolutietheorie ontkracht”!