Blog

Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn

Artikel door Dr. Mathieu Albert

Op de website Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ claimen de projectleden, dat de Evolutietheorie één van de krachtigste theorieën in de wetenschap is. Volgens hen verklaart de Evolutietheorie onder meer “de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, de verspreiding van de soorten en de aanwezigheid van fossielen. Er bestaat overweldigend veel bewijsmateriaal voor de Evolutietheorie”. Toch benieuwd naar hoe de onderzoekers dit “overweldigend veel bewijsmateriaal” op hun website presenteren, gingen we met goede moed er wat in grasduinen. Onder het kopje ‘Vragen over Evolutietheorie’ vonden we het volgende stukje: “Hoe neemt men evolutie waar?” Het artikel werd geschreven door Dr. Bert Van Bocxlaer van de onderzoeksgroep paleontologie van de Universiteit Gent. Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” lijkt echter een zeer mager beestje te zijn.

Lees verder “Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn”

Aankondiging lezing

In november zal ik een lezing geven over mijn boek.

De aankondiging:

Vrijdag 23 november te Brugge om 19u30 uur, inloop vanaf 19 uur

Michaël Dekee studeerde drie jaar lang biologie aan de Gentse Universiteit (2009-2012) en was tevens amateur-taxidermist en fervent verzamelaar van skeletten, schelpen en fossielen. In 2012, aan het eind van het derde bachelorjaar, zette hij echter een punt achter zijn biologiestudies.

Eind 2017 besloot hij een boek te schrijven over zijn eigen ervaringen in de wereld van de biologie, en de gebreken in de evolutietheorie. Na grofweg 800 uren schrijf- en opzoekingswerk, begeleid door een doctor in de paleoantropologie, was het boek af.

In dit boek, genaamd: “De evolutietheorie ontkracht”, worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen:  van de bouwstenen van het leven tot het zogenaamd fossiel bewijs. Ook citeert hij wat Darwin schreef in zijn boek “On the Origin of Species”.

In deze lezing zal Michaël vertellen over zijn eigen ervaringen tijdens zijn jaren als biologiestudent. Dan zal hij dieper ingaan op enkele van de vele problemen voor de evolutietheorie, en waarom hij zijn studies heeft stopgezet.

Hartelijk welkom!

Waar: Wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 1a, Sint-Michiels bij  Brugge, schuin tegenover de Hogeschool Vives
Vlakbij afrit E 40 en op 15 min loopafstand v/h station Brugge.
Inschrijven graag: info@tegenstroom.eu
Inkom: 10 euro aan de deur, 5 euro bij inschrijving vooraf, 5 euro studenten/werklozen. Info: 0499/22 39 81 – www.tegenstroom.eu

Download uitnodiging als pdf

Wetenschappers beweren nu dat inktvissen misschien wel “aliens” zijn

Een octopus. Foto: Albert Kok CC BY-SA 3.0

Is dit een grap of zijn we serieus? Nee, we zijn serieus. Wetenschappers beweren dit wel degelijk.

Inktvisachtigen zijn uiterst complexe en intelligente wezens. Ze hebben grote hersenen, een zeer complex zenuwstelsel, zijn net zoals kameleons in staat om van kleur te veranderen en hebben grote en enorm goed ontwikkelde ogen. En toch vallen deze dieren onder de categorie “weekdieren”, waartoe ook de mossel behoort.

Reuzeninktvis van 4m lang.  – foto: NASA – publiek domein

Inktvissen en octopussen passen héél slecht in het evolutionaire diagram (net als alle andere levensvormen overigens): men tekent lijnen die op één punt samenkomen, zonder dat daar één millimeter bewijs voor is.

Bovendien verschillen de huidige vormen van de cephalopoda amper van de vormen die zogezegd miljoenen jaren geleden leefden.

Een groep van 30 wetenschappers uit alle grote universiteiten en onderzoekscentra van de wereld heeft nu een paper gepubliceerd met als titel “Oorzaak van de Cambrische explosie: aards of kosmisch?

Dit vanwege Darwins bewering dat indien er geen voorouders worden gevonden voor de gigantische hoeveelheid soorten die in de lagen van het ‘Cambrium’ en het ‘Siluur’ worden gevonden, zijn theorie teniet wordt gedaan. Wetenschappers hebben die lagen met “voorouderlijke soorten” tot op heden nog niet gevonden, en beginnen wat onrustig te worden. Vandaar gaan ze hun heil nu zoeken in – noem het maar science fiction: de bewering dat bepaalde levensvormen uit de ruimte zouden komen.

In deze paper suggereren deze wetenschappers dat cephalopoda (katvissen, inktvissen en octopussen) zodanig complex zijn dat ze “misschien wel ergens anders dan op aarde hun oorsprong hebben.”

“Bewijs voor de rol van buitenaardse virussen die aardse evolutie hebben beïnvloed, werd recent plausibel geacht bij de genoom- en transcriptoom-sequentiëring van cephalopoda”, zo staat er te lezen. “Het genoom van de octopus toont een verbijsterend niveau van complexiteit, met 33.000 meer eiwitcoderende genen dan bij Homo Sapiens.”

De wetenschappers betwisten het geloof dat de moderne cephalopoden tot hun huidige vorm evolueerden op aarde, en suggereren de mogelijkheid dat de soorten die we nu zien afstammen van wezens die op aarde belandden in een bevroren ijsachtige komeet.

Het oog van een reuzeninktvis – Foto: Smithsonian Institution – publiek domein

“Z’n grote brein en ingewikkeld zenuwstelsel, camera-achtige ogen, flexibele lichamen, onmiddellijke camouflage via de mogelijkheid om van kleur en vorm te veranderen zijn slechts enkele van de frappante kenmerken die plots verschijnen op het evolutionaire toneel”, waarbij naar de mogelijkheid wordt gewezen dat “deze grote stap voorwaarts” in complexiteit was ten gevolge van “cryobewaarde (heel diep bevroren) inktvissen en/of octopus-eieren” die via een komeet miljoenen jaren geleden in de oceaan terechtkwamen.

De wetenschappers zijn duidelijk ten einde raad…

De echte wetenschap is in de vuilbak gekieperd – science fiction is de norm geworden. Wie gelooft die mensen nog?

Bron:

International group of scientists suggest that octopuses might actually be aliens