Het project ‘Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent toonde aan dat de Darwinisten ten einde raad zijn

Artikel door Dr. Mathieu Albert

Op de website Naar een beter begrip van de Evolutietheorie in Vlaanderen’ claimen de projectleden, dat de Evolutietheorie één van de krachtigste theorieën in de wetenschap is. Volgens hen verklaart de Evolutietheorie onder meer “de ontwikkeling en de samenhang van het leven, het ontstaan van soorten en adaptaties, de verspreiding van de soorten en de aanwezigheid van fossielen. Er bestaat overweldigend veel bewijsmateriaal voor de Evolutietheorie”. Toch benieuwd naar hoe de onderzoekers dit “overweldigend veel bewijsmateriaal” op hun website presenteren, gingen we met goede moed er wat in grasduinen. Onder het kopje ‘Vragen over Evolutietheorie’ vonden we het volgende stukje: “Hoe neemt men evolutie waar?” Het artikel werd geschreven door Dr. Bert Van Bocxlaer van de onderzoeksgroep paleontologie van de Universiteit Gent. Het “overweldigend veel bewijsmateriaal” lijkt echter een zeer mager beestje te zijn.

Lees verder

Wetenschappers beweren nu dat inktvissen misschien wel “aliens” zijn

Een octopus. Foto: Albert Kok CC BY-SA 3.0

Is dit een grap of zijn we serieus? Nee, we zijn serieus. Wetenschappers beweren dit wel degelijk.

Inktvisachtigen zijn uiterst complexe en intelligente wezens. Ze hebben grote hersenen, een zeer complex zenuwstelsel, zijn net zoals kameleons in staat om van kleur te veranderen en hebben grote en enorm goed ontwikkelde ogen. En toch vallen deze dieren onder de categorie “weekdieren”, waartoe ook de mossel behoort.

Reuzeninktvis van 4m lang.  – foto: NASA – publiek domein

Inktvissen en octopussen passen héél slecht in het evolutionaire diagram (net als alle andere levensvormen overigens): men tekent lijnen die op één punt samenkomen, zonder dat daar één millimeter bewijs voor is.

Bovendien verschillen de huidige vormen van de cephalopoda amper van de vormen die zogezegd miljoenen jaren geleden leefden.

Een groep van 30 wetenschappers uit alle grote universiteiten en onderzoekscentra van de wereld heeft nu een paper gepubliceerd met als titel “Oorzaak van de Cambrische explosie: aards of kosmisch?

Dit vanwege Darwins bewering dat indien er geen voorouders worden gevonden voor de gigantische hoeveelheid soorten die in de lagen van het ‘Cambrium’ en het ‘Siluur’ worden gevonden, zijn theorie teniet wordt gedaan. Wetenschappers hebben die lagen met “voorouderlijke soorten” tot op heden nog niet gevonden, en beginnen wat onrustig te worden. Vandaar gaan ze hun heil nu zoeken in – noem het maar science fiction: de bewering dat bepaalde levensvormen uit de ruimte zouden komen.

In deze paper suggereren deze wetenschappers dat cephalopoda (katvissen, inktvissen en octopussen) zodanig complex zijn dat ze “misschien wel ergens anders dan op aarde hun oorsprong hebben.”

“Bewijs voor de rol van buitenaardse virussen die aardse evolutie hebben beïnvloed, werd recent plausibel geacht bij de genoom- en transcriptoom-sequentiëring van cephalopoda”, zo staat er te lezen. “Het genoom van de octopus toont een verbijsterend niveau van complexiteit, met 33.000 meer eiwitcoderende genen dan bij Homo Sapiens.”

De wetenschappers betwisten het geloof dat de moderne cephalopoden tot hun huidige vorm evolueerden op aarde, en suggereren de mogelijkheid dat de soorten die we nu zien afstammen van wezens die op aarde belandden in een bevroren ijsachtige komeet.

Het oog van een reuzeninktvis – Foto: Smithsonian Institution – publiek domein

“Z’n grote brein en ingewikkeld zenuwstelsel, camera-achtige ogen, flexibele lichamen, onmiddellijke camouflage via de mogelijkheid om van kleur en vorm te veranderen zijn slechts enkele van de frappante kenmerken die plots verschijnen op het evolutionaire toneel”, waarbij naar de mogelijkheid wordt gewezen dat “deze grote stap voorwaarts” in complexiteit was ten gevolge van “cryobewaarde (heel diep bevroren) inktvissen en/of octopus-eieren” die via een komeet miljoenen jaren geleden in de oceaan terechtkwamen.

De wetenschappers zijn duidelijk ten einde raad…

De echte wetenschap is in de vuilbak gekieperd – science fiction is de norm geworden. Wie gelooft die mensen nog?

Bron:

International group of scientists suggest that octopuses might actually be aliens

Dr. Carl Werner: “Ik werd geïnteresseerd in levende fossielen als een middel om evolutie op de proef te stellen”

In mijn boek “De evolutietheorie ontkracht” citeer ik vaak Dr. Carl Werner, die baanbrekende ontdekkingen deed. Ik had zelfs persoonlijk contact met hem.

In onderstaande video behandelt Werner zijn tweede dvd “Living Fossils”:

Carl Werner studeerde af van de Universiteit van Missouri, VS, met een onderscheiding in de biologie. Hij kreeg zijn doctoraatsgraad in geneeskunde op 23-jarige leeftijd en beoefent de spoedgeneeskunde in St. Louis. Dr. Werner raakte in de loop der jaren zeer gefascineerd door zogenaamde “levende fossielen”, waarbij hij foto’s verzameld gedurende de afgelopen 14 jaar. “Levende fossielen zijn gefossiliseerde planten en dieren die gelijken op moderne organismen. Ik werd geïnteresseerd in levende fossielen als een middel om evolutie op de proef te stellen.” Eigenlijk begon het allemaal als een weddenschap. Iemand had hem aan de unief uitgedaagd: “Ik wed dat je evolutie niet kunt bewijzen,” waardoor hij de uitdaging aanging om het wel te bewijzen.

“Er zijn in principe twee modellen van hoe het leven ontstond: Het evolutiemodel dat suggereert dat chemicaliën reageerden en ongeveer vier miljard jaar geleden een levende cel vormden, en dit zou dan over lange tijdperioden in alle andere levensvormen zijn geëvolueerd. Voorbeelden van evolutionaire veranderingen omvatten een dinosaurus in een vogel, of een viervoetig landdier in een walvis. Het ander model, de schepping, suggereert dat een externe bovennatuurlijke entiteit (God) alle verschillende typen van dieren en planten in één keer schiep, en deze organismen zijn in de loop van de tijd weinig veranderd, behalve wat variaties binnen een basistype.”

Dr. Werner vervolgt: “Levende fossielen voorzagen mij van een simpele manier om evolutie te testen. Indien evolutie niet plaatsgrijpt (dieren veranderden niet significant in de tijd) en indien alle dieren en planten in één ogenblik werden gecreëerd en samenleefden (mensen, dinosauriërs, eiken, rozen, katten, wolven, etc.) dan zou men in staat moeten zijn om fossielen van tenminste enkele moderne dieren en planten te vinden naast dinosauriërs in de steenlagen. Ik ging dit idee testen zonder enige voorkennis van enige moderne organismen in steenlagen. Mijn resultaten toonden dat vele moderne dieren en planten gevonden worden samen met dinosauriërs – veel meer dan ik ooit verwachtte te vinden.”

Dr. Werner en zijn vrouw Debbie reisden meer dan 160.000 km en namen 60.000 foto’s terwijl ze de televisieserie Evolutie: Het Grote Experiment opnamen (zie ook de youtube-video’s onderaan dit artikel). Ze focusten zich op fossielen die gevonden werden in dinosauriërlagen, en vergeleken deze fossielen met moderne dieren en planten.

Dr. Werner besloot: Het wordt almaar moeilijker voor het evolutionaire model om stand te houden met zo’n groot aantal levende fossielen. Als men daar andere problemen met evolutie aan toevoegt (fossielendatabank, de oorsprong van het eerste leven, problemen met geologische lagen, gelijkenissen bij niet-verwante dieren, etc.) kun je met overtuiging verklaren dat ja, de theorie mag afgevoerd worden.