Chronostratigrafie van de gesteentelagen

Veel mensen denken dat de geologische kolom, met de daaraan verbonden geologische tijdschaal geen gebreken vertoont. Ik dacht dat ook toen ik aan de universiteit zat. Maar als men gesteenteformaties eens beter bestudeert, ziet men toch vaak allerlei rare en soms onverklaarbare verschijnselen. Chronostratigrafie stelt de volgorde en ouderdom van gesteentelagen uit een bepaald gebied vast en houdt zich bezig met de fysieke gesteenten (zoals: mergel, krijt,…). Daarbij speelt geochronologie (waarbij een absolute ouderdom met foutenmarge wordt bepaald voor gesteenten en fossielen) een belangrijke rol. Alle geologen gaan heden uit van het uniformitarianisme of het actualiteitsprincipe, dat stelt dat alle geologische processen uit het verleden verklaard kunnen worden door de geologische processen die we in het heden waarnemen (namelijk: langzame sedimentatie en erosie). De geologische processen zouden dus uniform zijn in de tijd. Dit is opnieuw een veronderstelling, een aanname, en ook Darwin ging hiervan uit. In de geologie hanteert men bovendien de wet van superpositie: dat de onderste lagen ouder zijn dan de daarbovenop liggende lagen. Er zijn echter heel wat problemen met de chronostratigrafie van gesteentelagen.

%d bloggers liken dit: