Over

De auteur

De auteur (Michaël Dekee) studeerde drie jaar biologie aan de universiteit van Gent en was een fervent evolutionist, amateur-taxidermist en verzamelaar van skeletten, schelpen en fossielen. Hij was jarenlang lid van Natuurpunt en Greenpeace, lid van de Belgische Strandwerkgroep en een sympathisant van Sea Shepherd. Hij was tevens een tijdlang vrijwilliger in het Dierkundemuseum van de UGent. Enkele foto’s van zijn strandvondsten staan op de website WoRMS (World Register of Marine Species); en hij was actief op Waarnemingen.be en Observations.org. Enkele van zijn fossiele vondsten staan op fossiel.net. Hij deed zijn stage en bachelorproef over fauna en flora op windmolens in de Noordzee bij de BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee), een departement van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen).

Het boek

In dit boek vertelt de auteur zijn eigen verhaal, van toen hij aan de universiteit zat en zelf skeletten en fossielen verzamelde; vervolgens toont hij alle problemen voor de evolutietheorie en tot slot vertelt hij over een ommekeer in zijn leven en de verbazingwekkende reden waarom hij een punt zette achter zijn biologiestudies. Het boek is er gekomen met de medewerking van Dr. Mathieu Albert (pseudoniem), paleoantropoloog.

Op deze website zijn heel wat delen overgenomen uit het boek. Bronvermelding voor foto’s is te vinden achteraan in het boek.

%d bloggers liken dit: